Tíðir broytast – 1891

12. januar 1891 nevnir Sloan í dagbók sínari, at nú verða møtini betur vitjað. Helst er mótstøðan eisini linkað nakað kring landið; men mótstøðan herðist aftur, tá ið trúgvandi lata seg doypa.


Danin Godtfred Petersen skrivar um Sloan í 1899:

Mr. Sloan har forstaaet at vinde Folket. Overalt bliver han modtaget med den største Venlighed. Han hilser venligt, han rækker dem Haanden, hilser paa Børnene, spørger til Manden, der er paa Fiskeri ved Island, siger et trøstende Ord til en Mor, der har mistet sit Barn, formaner en gammel Mand til at søge Herren, opmuntrer en blind Kone til at glæde sig til Himlen, og beder Børnene om at passe paa de smaa Søskende.


Úr Leirkerinum nr. 4 frá 1984 greiðir Godtfred Petersen frá einum túri saman við Sloan á Viðareiði í 1899:

Mr. Sloan og jeg sejlede med en lille Damper, „Smiril“, til Klaksvig. Da vi kom der, var der netop en Baad fra Viderejde, som vi tog med. En vidunderlig Natur. Ganske blikstille, da vi roede de ca. 20 Kilometer til Viderejde.

I Viderejde besøgte vi Hjemmene og havde et godt Møde om Aftenen. Der er en Del troende, som ikke staar i Folkekirken, men heller ikke har tilsluttet sig Brødremenigheden. De kunde se det rette i troendes Daab, men var endnu ikke naaet til Troslydighed.


Da Mr. Sloan ikke var helt vel, gik jeg sammen med den Mand, vi boede hos, en Tur til Kvannesund, hvor vi besøgte Hjemmene og gav dem Litteratur. Derfra sejlede vi til Nordeble, hvor vi ogsaa besøgte Folket. De var meget venlige og spurgte, om der ikke blev Møde, og om Mr. Sloan kom.


Det kunde vi dog ikke imødekomme, da der var bestemt Møde i Viderejde om Aftenen. Men der var Modtagelighed for Evangeliet. Mr. Sloan's Navn havde en god Klang hos Folket. Som en Mand sagde: „Alle, som kender Mr. Sloan, vil holde af ham!“


Ogsaa for Børnene havde vi et Møde, sang nogle Sange og fortalte dem noget fra Bibelen og Livet. De var meget interesserede. Der syntes at være aabne Døre for Evangeliet baade hos smaa og store.

Les meira... (Samkoman á Viðareiði – 1900 til 1910)

Created by krea.fo