Gjøgnumgongd av Efesusbrævinum 02

Ef. 1 v 1 – 14: Andaligar signingar