Gjøgnumgongd av Efesusbrævinum 03

Ef. 1 v 15 – 23: Tøkk og Bøn